بنده مرتضی دهقانی دارای مدرک لیسانس مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی اصفهان و چند سالیست در حیطه ی انیمیشین های دو بعدی و مدل سازی های سه بعدی مشغول به فعالیت و تدریس حضوری و مجازی هستم.