سیدجواد شفیعی، دانشجوی رشته کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه شهید رجایی هستم. دارای فعالیت شش ساله در حوزه بازی سازی با کدا بوده و پروژه های زیادی را انجام داده ام. برنامه نویسی را با VB و جاوا آغاز کردم و در حوزه اندروید، swift و php فعالیت دارم.

عاشق تکنولوژی ها و IOT و دنیای جذاب اینترنت هستم.