مدیر وب سایت گروه آموزشی امید کریمی
مدیر وب سایت پارنت (آموزش کسب وکار اینترنی)
مدیر وب سایت مدیر اینستا( افزایش فالوئر و اقعی
راه اندازی و طراحی ۳۰+ سایت شخصی و شرکتی
مشاور کسب وکار های اینترنتی برند شده درکشور
صاحب برند گیز ویز
مدیر انجمن رشته کامپیوتر دانشگاه فنی و حرفه ای