عاشق یادگیری تکنیک‌های جدید، و همچنین آموزش تکنیک‌های جالبی که ازشون استفاده می‌کنم، در درجه‌ اول توسعه‌دهنده backend و در درجه‌ بعدی توسعه‌دهنده اندروید

احمد طحانی