علی نادری متولد۱۳۸۶ ساکن تهران هستم دوران ابتدایی در مسابقات جابربن حیان مقام آوردم طرح شبیه سازی فرمول انیشتین E=MC2 را ارائه نمودم. طرح پردازش تصویر DSP را در جابر ارائه دادم. در مسابقات رباتیک رتبه اول را در منطقه کسب کردم در مسابقات برنامه نویسی شرکت کردم با نرم افزارهای Arduino , Matlab و … را کار کرده ام.