علاقه مند به یادگیری و یادهی.متخصص شبکه های کامپیوتری